Rørmontering
Startside Artsinformasjon Akvariebygging 4100 l akvarium Galleri Div. om fisk Div. om koraller Oppstart av akvarium Vannkvalitet Kjemi Sand og stein Utstyr Akvarielys Glass Rørmontering Plagsomt For varmt vann Fotografering Linker Search Butikken ACRO Marinakvariet

 

 

Tips

bulletPlanlegg rørgatene dine. Da blir resultatet alltid best. Tegn opp og bli enig med deg selv hvor mange meter du trenger og hvor mange bend / bøy som er nødvendig. Uten planlegging kan det fort bli ekstra bøyer samt feilkutting av dyre rør.

 

 

bulletUnngå 900 vinkler. Dette vil øke motstanden i røret betydelig og pumpene blir mindre effektive. PVC rør finnes i korte 900 vinkler (bend) eller litt lengre 900 vinkler (bøy). Bruk det siste der det er mulig.

bulletBruk vid diameter på rørene. Dette gir minst motstand mot vannstrømmen samt evt. ventilasjon av luft i rørene lettes. Stor diameter på både innsug- og utblåsningssiden av pumpen gjør den mer effektiv. Tette rør er det også mindre sannsynlighet at du får ved bruk av stor diameter (i hvert fall i nærmeste framtid).

 

bulletPrøv å unngå tilbakeslagsventiler hvis mulig. Dette er kun falsk trygghet! Det er alltid en fare for at disse ikke virker da den kan sette seg fast pga kalkavleiringer eller små dyr som setter seg fast i ventilen. Dette kan resultere i heverteffekt og oversvømmelse ved pumpesvikt eller strømavbrudd.

 

bulletSats på utløp fra pumpe i sump som er rett under vannoverflaten. Skulle strømmen gå og/eller pumpen stoppe, er det fare for retur av vannet motsatt vei (heverteffekt). Dette kan gi en overflommet sump og gulv! Sørg for at du har regnet på at volumet ovenfor utløpsrøret i akvariet er mindre enn hva sumpen kan "svelge". Se her for nærmere illustrasjon.

 

bulletDet kan være lurt å borre et hull eller 2 i utløpsrøret i akvariet fra returpumpen like under vannoverflaten. Da vil kun det vannet som er over dette hullet tømme seg ned i sumpen. Når hullet står i luft vil røret slurpe luft og heverteffekten stopper = katastrofen unngås.

 

bulletUnngå rør som er gjennomsiktige. Da kan lys slippe til og dette medfører algevekst som igjen betyr tette rør på kortere tid.

 

bulletDet kan være smart å sette på koblinger mens man legger rør. På denne måten kan rørene relativt lett inspiseres på innsiden og evt renses/byttes bort ved behov (hvert 1. til 2. år?)

 

bulletTilsvarende kan det være fornuftig med kraner i forbindelse med skummer og sirkulasjonspumper. Da kan de lett tas av uten vannsøl samt mengde vann inn til utstyret kan reguleres.

 

bulletLim PVC-rør med f.eks. Tangit® lim. Fåes kjøpt hos en rørleggerbutikk. Husk at det er viktig at det primes først (Tangitlim har en egen primer som kan brukes). De rørene som vil stå under trykk (f.eks. fra en pumpe) bør herde i 24 timer før vannet settes på.