Plagsomt
Startside Artsinformasjon Akvariebygging 4100 l akvarium Galleri Div. om fisk Div. om koraller Oppstart av akvarium Vannkvalitet Kjemi Sand og stein Utstyr Akvarielys Glass Rørmontering Plagsomt For varmt vann Fotografering Linker Search Butikken ACRO Marinakvariet

 

 

Det finnes en rekke "trusler" for akvariets vel og ve! Akvariets miljø er et skjørt system og fordrer en god balanse. Risiko ved forstyrrelser i balansen kan medføre at enkelte organismer kan blomstre opp til stor irritasjon for saltvannsakvaristen. Som eksempel på forandringer kan være endringer i pH, temperatur og salinitet. Mengde organisk "load" i systemet spiller også en viktig rolle, slik at man må ha gode metoder for filtrering av vannet. En del andre letale mikrober kan man beskytte seg mot ved god karantenerutiner.

NB: I disse artiklene finnes det en rekke forslag til kurer og medikasjon. Saltvannsakvariet.no tar intet ansvar for hva som måtte skje med akvariet og dets beboere ved bruk av metodene. Forslagene er ment som en veiledning og er brukt av flere andre akvarister med til dels gode resultater. Det fulle å hele ansvar hviler på akvaristen selv ved medisinering av akvariet / dyrene.

 

Nedenfor nevnes en del typiske "plageånder":

 

Boblealgen valona + glassrose + grønn trådalgen derbesia samt grønnalgen Caulerpa sp.

 

Alger / bakterier / protozooer i vannet eller på substratet

Diatomer - Brunalger

Valona - boblealger

Derbesia - grønne trådalger

Bryopsis

Cyanobakterier

Dinoflagellater

 

Predatorer og ormer

Mantis reke - Odontodactylus sp

Bristleworm / Fireworm

Røde planarier

 

Plagsomme anemoner

Anemonia majano

Glassrose - Aiptasia

 

Fiskesykdommer

Amyloodinium ocellatum 

Cryptocaryon irritans

Clown disease (Brooklynellose)

 

Korallsykdommer

Ostreobium - en grønnalge som lever i steinkorallskjelettet

Red Bugs

Montiporaspisende nakensnegler (Montipora eating nudibranch)

Brown Jelly